دسته بندی : بلاگ

۵۰ توصیه ۵۰ کارآفرین برتر جهان
6 روش برای بهبود فرهنگ سازمان
استاندارد 10 گانه بهبود مستمر
طراحی، آموزش و استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015
کارگاه های آموزشی در محل سازمان ها
دوره آموزش رهبری
برنامه ریزی تولید ناب بصورت روزانه
اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری
طراحی و تدوین شاخص های بهبود عملکرد KPI’s
طراحی، آموزش و استقرار کیفیت محیط کار  5S

دسته بندی ها

درباره ما

ما بيش از ٣ دهه است كه در زمينه طراحي و بهبود كسب و كارها فعاليت مي كنيم. مديراني كه علاقمندند تغييرات اساسي در كسب و كارشان ايجاد كنند، بهترين و عملي ترين برنامه ها را پيشنهاد مي كنيم و همواره در كنارشان هستيم.