اشتباهات رهبران سازمانها

همانطور که می دانید - کار من این است که به مدیران کمک کند تا عملکردشان را بهبود بخشند.
اکثر مدیرانی که من برای اولین بار با آن کار می کنم ، به جرات میتوانم بگویم که حد.د 99 درصد از آنها اشتباهات مهمی در رهبری سازمانهای خود مرتکب میشوند.
بعضی از این مدیران کسب و کار کوچکی را هدایت می کنند و برخی کسب و کارهای نسبتا بزرگ را مدیریت می کنند. و برای دریافت یک گزارش ، این گزارش از چندین مرحله گذشته و در نهایت مطلب نهایی حسب سلیقه آخرین فردی که آنرا تهیه و تایید کرده است بدست مدیران میرسد. چیزی که کاملا خودش را نشان می دهد اشتباهات فاحشی است در این میان مرتکب میشوند. انیجا به دو مورد از این اشتباهات بزرگ اشاره میکنم. توضیح اینکه این مدیران آموخته های خود را از طریق آززمون و خطا، و یا از مدیران قبلی خود و در نهایت با شرکت کردن در دوره های آموزشی مدیریت و رهبری دریافت کرده اند. با این حال هنوز هستند مدیرانی که بجای استفاده از متدها و روشهای اثبات شده ، احساسی عمل می کنند.

1- فقدان ارزشهای اخلاقی :
متاسفانه بسیاری از مدیران و رهبران سازمانها هنوز ارزش های اخلاقی را بعنوان یکی از ابزارهای مهم رهبری نمی دانند.
ارزش های اخلاقی پایه و اساس هر سازمان موفق هست.
وقتی صحبت از سازمان می شود یعنی "سازمان" منظور شامل همه طیف های ان می شود. از یک سازمان کوچک از دو نفر، تا کل جامعه.
بدون ارزش های اخلاقی ، ما یکدیگر را نابود می کنیم به همین سادگی .منظور از ارزشهای اخلاقی رفتارهای شفاف هستند. مدیران و رهبران به اعضای تیم خود و کارکنان خود واضح می گویند رفتارهای قابل قبول کدامند و چه رفتارهای غیر قابل قبول هستند.
به این معنا، الگوهای رفتاری مناسب خود کوجب رشد رفتارهای مطلوب می گردد. بدیهی است که همزمان ارزش ها و رفتارهای مطلوب به شما کمک می کند تا رفتارهای ناخواسته را خاموش کنید. به عقیده صاحبطران علم مدیریت و رهبری،
ارزشها به شما کمک می کنند تا فرهنگ تیمی را نه بطور پیش فرض و ناخودآگاه ، بلکه آگاهانه طراحی کنید و بسازید و یک فرهنگ قابل قبولی را در سازمان خود ایجاد کنید.
برای اینکه کار خود را به عنوان یک هدف رهبر و بسیار ساده تر انجام دهید، با توجه به ارزش های صریح تان، باید استخدام کنید، سرب و آتش بکشید.
بدون ارزش - ترجمه به زبان رفتاری خاص - بسیار پیچیده است که مردم و تیم شما را هدایت کند.
برای اینکه کار خود را به عنوان یک رهبر سازمان آسانتر انجام دهید، با توجه به ارزش های اخلاقی روشن و شفاف تان ، باید استخدام، هدایت کنید و در صورت لزوم باید عضوی از تیم را که به اصول و ارزشهای اخلاقی اعتقاد ندارد، اخراج کنید.
بدون ارزش ، یعنی زبان رفتاری ، برای شما بعنوان یک رهبر سازمان هدایت تیم و کارکنان تان بسیار مشکل خواهد بود.

درباره ما

ما بيش از ٣ دهه است كه در زمينه طراحي و بهبود كسب و كارها فعاليت مي كنيم. مديراني كه علاقمندند تغييرات اساسي در كسب و كارشان ايجاد كنند، بهترين و عملي ترين برنامه ها را پيشنهاد مي كنيم و همواره در كنارشان هستيم.