نویسنده : admin

طراحی، آموزش و استقرار سیستم مدیریت ایمنی غذا ISO 22000:2018
طراحی، آموزش و استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015
طراحی، آموزش و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
شما در مورد تعریف سازمان چه می گویید؟
کدام ابزار مدیریتی مناسب است؟

دسته بندی ها

درباره ما

ما بيش از ٣ دهه است كه در زمينه طراحي و بهبود كسب و كارها فعاليت مي كنيم. مديراني كه علاقمندند تغييرات اساسي در كسب و كارشان ايجاد كنند، بهترين و عملي ترين برنامه ها را پيشنهاد مي كنيم و همواره در كنارشان هستيم.