برنامه ریزی تولید ناب بصورت روزانه

برنامه ریزی تولید ناب بصورت روزانه

دکتر کامل حسین زاده

عوامل موثر در بهره وری

۱- عوامل مربوط به نیروی انسانی:  تعدا نامناسب نیروی انسانی، متخصص آموزش، حقوق و مزایا

۲- عوامل مربوط به مدیریت: تخصص، روابط مدیریت با کارکنان، ضعف رهبری

۳- عوامل وابسته به دولت : قوانین و مقررات، سیاستها،

۴- امکانانت و تسهیلات: تجهیزات، ماشین آلات، زمین و ساختمان، تأسیسات،

۵- تکنولوژی : نوع فرایندها، کیفیت محصولات، دانش فنی طرح،

۶- عوامل محیطی : بازار محصولات، جاذبه های محیطی، عوامل زیست محیطی،

۷- مواد و انرژی : مواد اولیه، مواد مصرفی، انرژی

تولید ناب Lean Production

بهره وری چیست

بهره وری به عنوان« نسبت تولید کالاها و خدمات، یا مجموعه ای از کالاها و خدمات(خروجی)، به یک یا چند داده (ورودی) موءثر در تولید آن کالاها و خدمات » تعریف شده است. ورودی  ممکن است «زمین» ، «نیروی انسانی» ، «سرمایه» ، «انرژی» ، «تکنولوژی» و غیره باشد . متقابلاً ستانده یا خروجی، مجموع ارزش کالاها و خدماتی است که در طول یک دوره مشخص (مثلا یکسال)، در یک واحد صنعتی حاصل شده است. به بیان ساده و خلاصه بهره وری بصورت رابطه زیر تعریف می شود :

در صورتیکه در مخرج کسر فوق فقط یک نوع ورودی مانند نیروی انسانی یا سرمایه قرار گیرد، ا

ز آن به عنوان «بهره وری جزئی» نام برده می شود، مانند بهره وری کار یا بهره وری سرمایه. اما اگر مجموعه ای از ورودیهای به کار گرفته شده در تولید بصورت مرکب در مخرج کسر قرار گیرد، از آن به عنوان «بهره وری کل»ا «بهره وری کل عوامل تولید» نام می برند. هر چه محاسبه بعضی از شاخصهای بهره وری جزئی ساده است، محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از نظر اطلاعات مورد نیاز و نحوه محاسبه با مشکلاتی همراه می باشد.

شاخصهای مهم بهره وری

برای اندازه گیری بهره وری در واحد های صنعتی، با انجام مطالعات تحقیقی لازم، از بین تعداد بسیار زیادی از شاخصهای مرتبط با بهره وری در صنایع، 41 شاخص مهم در عملکرد اقتصادی و مالی واحدهای صنعتی انتخاب شده و مفاهیم این شاخصها و چگونگی اندازه گیری و تعبیر و تفسیر آنها  در صورت علاقمندی شما مدید محترم، توسط کارشناست شرکت سامانه کیفیت انجام خواهد گرفت.. شاخصهای زیر برخی از مهمترین این شاخصها هستند که تو ضیحات بیشتری در مورد آنها داده شده است. تمام شاخصها در بخش ششم این راهنما ذکر شده اند .

  •  بهره وری کار

نیروی کار مهمترین داده (ورودی) در تولید کالاها و خدمات محسوب می شود. بهره وری کار از تقسیم ارزش افزوده بر متوسط تعداد شاغلین یا نفر ساعت کار یک کارگاه صنعتی در طول یک دوره مالی حاصل می شود. این شاخص نشان می دهد که به طور متوسط هر نفر نیروی انسانی شاغل چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است.

  • بهره وری سرمایه

بهره وری سرمایه از تقسیم ارزش افزوده ایجاد شده در یک واحد صنعتی در طول یک سال مالی، بر مجموع ارزش دارائیهای ثابت در آن سال حاصل می شود. با وجود مشکلات موجود برای شناسائی دارائیهای ثابت و ارزشیابی آنها به قیمتهای روز، محاسبه این شاخص اهمیت زیادی دارد. نتیجه محاسبه این شاخص نشان می دهد که در ازای هر واحد سرمایه ثابت، کارگاه چه میزان ارزش افزوده ایجاد نموده است.

  • بهره وری مواد اولیه

بهره وری مواد اولیه از تقسیم ارزش افزوده ایجاد شده در یک واحد صنعتی در طول یکسال مالی بر مجموع ارزش مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید کالا ها و خدمات آن واحد صنعتی در آن سال حاصل می شود. این شاخص نشان می دهد که در برا بر هر واحد (ریال) مواد اولیه مصرف شده در کارگاه صنعتی چه میزان (ریال) ارزش افزوده حاصل شده است.

  • بهره وری انرژی

بهره وری انرژی از تقسیم ارزش افزوده یک کارگاه صنعتی بر ارزش انرژی مصرف شده برای تولید کالاها و خدمات آن کارگاه صنعتی در طول یکسال مشخص حاصل می شود. اقلام انرژی مصرفی شامل برق، گاز مایع، گاز طبیعی، گازوئیل، نفت سفید، زغال سنگ، بنزین، نفت سیاه، هیزم و چوب می باشد. این شاخص نشان می دهد که در ازای هر واحد انرژی مصرف شده چه میزان ارزش

خط مشی ما

  • هرآنچه که گفتيم، آن را به موقع انجام می­دهیم.
  • هرآنچه که مي­گوييم پاي آن مي­ايستيم چه آن را به يک يا چند نفر، و چه به خودمان گفته­باشيم.
  • هرآنچه که مي­دانيم انجام می­دهيم و به موقع هم انجام می­دهیم، همانطوري انجام می­دهيم که مي­دانيم بايد سر موقع انجام شود
  • هرآنچه که از ما انتظار مي­رود انجام بشود، انجام می­دهیم (حتي اگر صريحا به ما اعلام نشده باشد)،  آن را سر موقع انجام خواهیم داد، مگر اينکه صريحا با انجام آن مخالفت کرده باشیم.
  • معيارهاي اخلاقي مشتریان، جامعه و قانونيرا می­پذیریم و به آن پایبندیم.

تصورات غلط در مورد بهره وری

بهره وری معادل تولید بیشتر نیست.

بهره وری موجب کاهش اشتغال نخواهد شد.

بهره وری فروش بیشتر نیست

بهره وری به مفهوم زیاد کار کردن نیست.

بهره وری سود نیست

بهره وری فقط با کاهش هزینه های نیروی انسانی بهبود نمی یابد.

بهره وری به مفهوم خساست نیست.

 

.

مشکلات در ارتباط با بهره وری

بسیاری از عوامل که برای بهره وری نامطلوب شناخته شده است (ماشین آلات کهنه، طراحی نامناسب شغل، اموزش غیر اثر بخش یا نا کافی کارکنان، افزایش غیر منتظره حجم کار) خارج از کنترل واحد تولید یک سازمان هستند. این فرض مطرح است که بزرگترین مشکلات موجود در راه افزایش بهره وری ناتوانی کارکنان و انگیخته نشدن آنان برای کار اثر بخش است. بعضی دیگر از صاحبنظران معتقدند که مواد اولیه ناقص، طراحی ناقص تولید، اشتباهات مدیریت بیشترین سهم را در کاهش بهره وری سازمان دارند

مشخصات دوره آموزشی
مدت دوره : 2 روز روزانه 4 ساعت مخاطبان دوره : کلیه سرپرستان و مدیران ارشد سازمان مبلغ دوره : 7500000 ریال سرفصل های دوره: خخخخخخخخخخخخ ککککککککککککک کککککککککککک ممممممممممممممم ککککککککککککککککککککک ککککککککککککککککککک کککککککککککککککککککککک کککککککککککککککککککککک

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *